Politica de confidentialitate

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice EmaLaScoala Blog are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este comunicarea intre blogul EmaLaScoala si dumneavoastra, lasarea de comentarii pe blog, primirea noutatilor pe email.

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru lasarea de comentarii pe blog, primirea noutatilor pe email, comunicarea intre EmaLascoala si dumneavoastra. Refuzul dvs. determină nestocarea datelor dumneavoastra (nume si prenume, adresa de email, site sau blog) si faptul ca nu doriti sa lasati comentarii pe blog ori sa primiti noutatile pe email, iar comunicarea cu dumneavoastra se va realiza prin alte mijloace pe care ni le puneti la dispozitie.

Doriţi să primiţi informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de EmaLaScoala? □DA □NU

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată pe adresa de email emalascoala123@gmail.com. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Datele dumneavoastră nu vor fi transferate catre nicio alta persoana, entitate, tara.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.
_______________________________________________________________
Observaţie:
*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;
*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.
Modalitatea de informare „verbal” se utilizează, în mod excepţional, în situaţia în care nu se poate realiza informarea în alte modalităţi (ex: informare prin intermediul convorbiri telefonice, dacă acestea sunt înregistrate).